Đăng nhập
Hotline đặt vé: 0983221366

Phí hành lý

Phí hành lý VietJet Air:

Gói hành lý

Quốc nội

Quốc tế

BKK

SIN

ICN

TPE

REP

RCN

Mua tại sân bay (Trong vòng 3 giờ so với giờ khởi hành)

Gói hành lý 15kg mua tại sân bay (trên 15kg, mỗi kg được tính theo phí hành lý quác cước

330.000

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Gói hành lý 20kg mua tại sân bay (trên 20kg, mỗi kg được tính theo phí hành lý quác cước

Không áp dụng

630.000

630.000

735.000

630.000

630.000

630.000

Hành lý quá cước tính theo mỗi kg

44.000

315.000

315.000

350.000

315.000

315.000

315.000

Mua trước tại

Mai Trí Vương

15kg

143.000

264.000

330.000

420.000

330.000

330.000

264.000

20kg

165.000

330.000

380.000

530.000

380.000

380.000

330.000

25kg

220.000

440.000

525.000

630.000

525.000

525.000

440.000

30kg

330.000

550.000

630.000

840.000

630.000

630.000

550.000

35kg

385.000

650.000

750.000

1.000.000

750.000

750.000

650.000

40kg

440.000

750.000

860.000

1.150.000

860.000

860.000

750.000


Phí hành lý JetStar: